ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Ενότητα 1: Διαγενεακή Οικογενειακή Επιχειρηματικότητα
 1. Carlock, R., & Ward, J. (2001). Strategic planning for the family business: Parallel planning to unify the family and business. Springer.Corbetta, G., (2014) Maintaining an entrepreneurial spirit across generations, EY Family Business Yearbook 2014, pp. 158-163.

 2. De Massis, A., Chua, J. H., & Chrisman, J. J. (2008). Factors preventing intra‐family succession. Family Business Review, 21(2), 183-199.

 3. Jaskiewicz, P, Combs, J.G., & Rau, S.B. (2015), Entrepreneurial legacy: Toward a theory of how some family firms nurture transgenerational entrepreneurship, Journal of Business Venturing, 30 (1), pp. 29-49. (See also the video about the article: https://youtu.be/AzFginXvSrM)

 4. Lansberg, I. (1988). The succession conspiracy. Family business review, 1(2), 119-143.

 5. Sonnenfeld, J. A., & Spence, P. L. (1989). The parting patriarch of a family firm. Family Business Review, 2(4), 355-375.

Ενότητα 2: Στρατηγικός Σχεδιασμός και Λειτουργία Επιχείρησης

 1. Ansoff, H.I. (1965): Corporate Strategy. New York: McGraw Hill.

 2. Grant, R. (2008): Contemporary Strategy Analysis. Malden: Blackwell Pub.

 3. Guerras & Navas (2013): Fundamentals of Strategic Management. Cizur Menor (Navarra): Thomson Reuters.

 4. Hax, A.C.; Majluf, N.S. (1996): The strategy concept and process. A pragmatic approach. Upper Saddle River: Prentice Hall.

 5. Hill, C.W.; Jones, G.R. (2013): Strategic Management. An integrated approach. Mason: South Western Cengage Learning.

 6. Johnson, G.; Whittington, R.; Scholes, K. (2012): Fundamentals of strategy. Harlow: Pearson-Prentice Hall.

 7. Porter, M.E. (1985): Competitive advantage. Creating and sustaining superior performance. New York: The Free Press.

Ενότητα 3: Ποιο είναι το επιχειρηματικό σας μοντέλο;

Βιβλιογραφία

 1. Alderson, K. (2015). “Conflict management and resolution in family-owned businesses: a practitioner focused review.” Journal of family business management 5(2): 140-156.

 2. Avloniti, A., A. Iatridou, I. Kaloupsis and G. S. Vozikis (2014). “Sibling rivalry: implications for the family business succession process.” International Entrepreneurship and Management Journal 10(4): 661-678.

 3. Beehr, T. A., John A. Drexler, Jr. and S. Faulkner (1997). “Working in Small Family Businesses: Empirical Comparisons to Non-Family Businesses.” Journal of Organizational Behavior 18(3): 297-312.

 4. Carlock R. S., J L Ward. 2001. Strategic Planning for the Family Business: Parallel Planning to Unify the Family and Business. Palgrave.

 5. Corbetta, G., (2014) Maintaining an entrepreneurial spirit across generations, EY Family Business Yearbook 2014, pp. 158-163.

 6. De Massis, A., Chua, J. H., & Chrisman, J. J. (2008). Factors preventing intra-family succession.

 7. Family Business Review, 21(2), 183-199.

 8. Gimeno A (2010). Family Business Models: Practical Solutions for the Family Business. Palgrave MacMillan.

 9. Osterwalder A, Y Pigneur. 2010. Business model generation: a handbook for visionaries, game changers, and challengers. Whiley.

 10. Tapies J J L Ward. 2008. Family Values and Value Creation: The Fostering of Enduring Values  Within Family-Owned Businesses. Palgrave Macmillan.

 11. Trimi S, J Berbegal-Mirabent. 2012. Business model innovation in entrepreneurship International Entrepreneurship and Management Journal, 2012, Volume 8, Number 4, Page 449.

 12. Ward J. L. 2004. Perpetuating the Family Business: 50 Lessons Learned From Long Lasting, Successful Families in Business. Palgrave Macmillan.

 
Ιστοσελίδες
https://www.thefbcg.com
http://www.ffi.org
https://www.familybusinessmagazine.com

Ενότητα 4: Στοιχεία του Μάρκετινγκ

Άρθρα Journal 

Keller, K. L. (2000). The brand report card. Harvard Business Review, 78(1), 147-158.

 Urban, G. L., Gosline, R., & Lee, J. (2017). The Power of Consumer Stories in Digital Marketing. MIT Sloan Management Review, 58(4).

 

 

Βιβλία

Hisrich, R., Peters, M., & Shepherd, D. (2010). Entrepreneurship. MCGrawHill. Irwin.

Keller, K. L., Apéria, T., & Georgson, M. (2008). Strategic brand management: A European perspective. Pearson Education.

Van Looy, A. (2015). Social media management: technologies and strategies for creating business value. Springer.

Ενότητα 5: Σχεδιασμός διαδοχής και συνέχειας της οικογενειακής επιχείρησης

 

Bergfeld, M. M. H., & Weber, F. M. (2011). Dynasties of innovation: Highly performing German family firms and the owners’ role for innovation. International Journal of Entrepreneurship and Innovation Management, 13(1), 80-94.

Carlock, R., & Ward, J. (2001). Strategic planning for the family business: Parallel planning to unify the family and business. Springer.Corbetta, G., (2014) Maintaining an entrepreneurial spirit across generations, EY Family Business Yearbook 2014, pp. 158-163.

Dawson, A., Irving, P. G., Sharma, P., Chirico, F., & Marcus, J. (2014). Behavioural outcomes of next-generation family members’ commitment to their firm. European Journal of Work and Organizational Psychology, 23(4), 570-581.

De Massis, A., Chua, J. H., & Chrisman, J. J. (2008). Factors preventing intra‐family succession. Family Business Review, 21(2), 183-199.

Jaskiewicz, P, Combs, J.G., & Rau, S.B. (2015), Entrepreneurial legacy: Toward a theory of how some family firms nurture transgenerational entrepreneurship, Journal of Business Venturing, 30 (1), pp. 29-49. (See also the video about the article: https://youtu.be/AzFginXvSrM)

Lansberg, I. (1988). The succession conspiracy. Family business review, 1(2), 119-143.

Nadkarni, S. (2017) The relationship of leadership and innovation in family businesses: A systematic review, Springer Gabler, Weisbaden.

Zellweger, T. and Sieger, P., (2012) Entrepreneurial orientation in long-lived family firms, Small Business Economics, 38: 67-84.

Sharma, P. (2004). An overview of the field of family business studies: Current status and directions for the future. Family business review, 17(1), 1-36.

Sharma, P., & Irving, P. G. (2005). Four bases of family business successor commitment: Antecedents and consequences. Entrepreneurship Theory and Practice, 29(1), 13-33.

Sonnenfeld, J. A., & Spence, P. L. (1989). The parting patriarch of a family firm. Family Business Review, 2(4), 355-375.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας μέσω email στο Info@euartisan.eu

Υπεύθυνος Οργανισμός:

UCLan Cyprus

12 -14 Λεωφόρος Πανεπιστημίου,

Πύλα, 7080, 

Λάρνακα, Κύπρος
Τηλ. +357 24 69 4000

Thanks! Message sent.